چین اتصالات جوش شیرین سازنده

گروه TOBO

شرکت بازرگانی بین المللی TOBO (شانگیا) ، با مسئولیت محدودشرکت لوله روغن تیاندا ، با مسئولیت محدود

TOBO Pipeline Equipment Co.، Ltd TPCO و TISCO لوله (تیانجین) شرکت با مسئولیت محدود.

اخبار

July 8, 2022

FGD ELBOW 90 FORGED D.46 A182 F92.

FGD ELBOW 90 FORGED D.46 A182 F92.

 

آخرین اخبار شرکت FGD ELBOW 90 FORGED D.46 A182 F92.  0

آخرین اخبار شرکت FGD ELBOW 90 FORGED D.46 A182 F92.  1

اطلاعات تماس