چین اتصالات جوش شیرین سازنده

گروه TOBO

شرکت بازرگانی بین المللی TOBO (شانگیا) ، با مسئولیت محدودشرکت لوله روغن تیاندا ، با مسئولیت محدود

TOBO Pipeline Equipment Co.، Ltd TPCO و TISCO لوله (تیانجین) شرکت با مسئولیت محدود.

اخبار

July 8, 2022

آرنج TI GR2 و TEE

آخرین اخبار شرکت آرنج TI GR2 و TEE  0

آخرین اخبار شرکت آرنج TI GR2 و TEE  1

آخرین اخبار شرکت آرنج TI GR2 و TEE  2

اطلاعات تماس